Aðferða- og gæðahandbók í læknisfræðilegri myndgreiningu. 

Valmynd

4.11 Mikil eða aukin hætta á skuggaefnistengdri nýrnabilun

Mikil eða aukin hætta á PC-AKI: 

Oft er erfitt að meta hættuna á PC-AKI hjá sjúklingi. Það vantar iðulega tölur yfir tíðni PC-AKI hjá sjúklingum með mismunandi samsetningu áhættuþátta, við mismunandi GFR gildi hjá sjúklingi og við mismunandi skammta joðskuggaefnis.

 • Áhættan eykst með lækkandi GFR gildi og með auknum fjölda áhættuþátta og með alvarleika áhættuþáttanna.
   
 • Það sem enn eykur áhættuna er:
  • Sjúklingar með samskonar áhættuþætti geta verið mismunandi næmir fyrir skuggaefnisaukaverkunum án þess að orsakirnar séu þekktar
  • Ófullnægjandi upplýsingar um sjúklinginn frá tilvísandi lækni
  • Takmarkaður áreiðanleiki útreiknaðs GFR
   • Aðeins í 80% tilfella liggur útreiknað GFR innan ±30% af mældu GFR (P30 gildi). P30 gildið er þó hærra fyrir útreikning á GFR þar sem stuðst er við bæði p-kreatinín gildi og p-cystatin C gildi. Þá er P30 um 90%.
     
 • Dæmi um ástand með aukinni hættu á SON:
  • GFR <45 ml/min (Nefna má að ESUR og ACR miða við <30 ml/min)
  • Margir áhættuþættir samtímishjá sjúklingi, t.d:
   • eGFR < 45 ml/min
   • Sykursýki
   • Þurrkur
   • Eggjahvíta í þvagi (makroproteinuria)
   • Blóðleysi (anemia)
   • Súrefnisskortur (hypoxia)
   • Sýking í blóði (sepsis)
   • Inntaka nfrotoxískra lyfja (NSAID lyfja eða COC-2 hemjara)
  • Óstöðug starfsemi nýrna en þá getur GFR verið óáreiðanlegt
  • Sjokkástand eða hjartabilun (gráða NYHA III/IV)
  • Endurteknar rannsóknir með joðskuggaefni
  • Stærri skurðaðgerð síðasta sólahringinn
  • Lélegt almennt líkamsástand og gjörgæslusjúklingar (þá óháð eGFR!)