Aðferða- og gæðahandbók í læknisfræðilegri myndgreiningu. 

Valmynd

10.1 Mutagen og teratogen áhrif joðskuggaefna

Áhrif á æxlun:

  • Ekki eru þekkt eituráhrif joðskuggaefna á æxlun manna (reproduktionstoxikologisk áhrif), en ekki er mikil reynsla til staðar.
    • Flokkun joðskuggaefna í þessu tilliti byggist á dýrarannsóknum.